قبل از مهاجرت به کانادا نیاز هست بدانید که شرایط شما برای مهاجرت چگونه هست و بهترین و مرقوم به صرفه ترین راه مهاجرتی مناسب شرایط شما کدام است. لذا شما میتوانید با پر کردن فرم ارزیابی، شرایط خود را توسط وکلا و مشاوین مورد تایید اداره مهاجرت بررسی نمایید.

دانستن این گزینه برای بیش از نیمی از روشهای مهاجرتی مورد نیاز مشاورین مهاجرت هست
مجموع دارایی شما شامل ملک، حساب بانکی، زمین و هر آنچه دارای ارزش مالی میباشد
اگر توضیحی دارید که برای بررسی شرایط مهاجرت شما نیاز هست مشاورین مهاجرت بدانند در این قسمت وارد نمایید
با انتخاب گزینه رایگان، فرم ارزیابی شما در سیستم ثبت شده و مشاورین مهاجرت مورد تایید سایت به اطلاعات شما دسترسی خواهند داشت و آنها با شما در ارتباط خواهند بود